WHEN kanilang ipinako sa krus - DAPAT NA AN EVENING KATULAD NA ITO. maalikabok,

Published on by meditationguru

WHEN kanilang ipinako sa krus - DAPAT NA AN EVENING KATULAD NA ITO. maalikabok, gloomy , marahas,

WHEN kanilang ipinako sa krus - DAPAT NA AN EVENING KATULAD NA ITO. maalikabok, gloomy , marahas,

Comment on this post